28 februarie 2013

 

Comunicat de presă                                                                                    Bucureşti, 28 februarie 2013
 
 „Consolidarea capacităţii administrative a Inspectoratului General pentru Imigrări prin implementarea sistemului integrat de management a documentelor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor” cod SMIS 34932
 
Inspectoratul General pentru Imigrări organizează în data de 04 martie, a.c., începând cu ora 10.00, la Hotel Capital Plaza din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucureşti, conferinţa de lansare a proiectului european „Consolidarea capacităţii administrative a Inspectoratului General pentru Imigrări prin implementarea sistemului integrat de management a documentelor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor”
           Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea şi implementarea unui sistem care să asigure gestiunea proceselor informaţionale din interiorul organizaţiei bazate pe documente, înregistrări, instrumente de colaborare precum şi monitorizarea activităţii şi a performanţelor în cadrul organizaţiei.
Scopul conferinţei este de a prezenta proiectul şi de a informa cu privire la următoarele aspecte:
·         Comunicarea tipului de activităţi ce urmează a fi derulate şi a calendarului de desfăşurare a acestora
·         Prezentarea grupului ţintă
·         Informarea cu privire la obiectivele specifice, rezultatele ce se doresc a fi atinse şi impactul acestora
 
Proiectul are o durată de implementare de doi ani şi este cofinanţat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice.
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 10.344.310 lei, din care, 8.792.663,50 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 1.551.646,50 lei, cofinanţare eligibilă a beneficiarului.
 
 Proiectul are menirea de a îmbunătăţi cadrul administrativ de furnizare a unor servicii publice de calitate şi de operare în condiţii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu specifice către cetăţenii străini aflaţi pe teritoriul României prin consolidarea structurii informatice la nivelul I.G.I. 
 
Jurnaliştii sunt invitaţi să participe la conferinţa de lansare a proiectului, începând cu ora 9:45.

 Legalitate, transparenta, respect